Ďalšie služby

Inštalácie

Inštalácie

Keď investujete do nových technológií, chcete prirodzene využiť ich plný potenciál a zabezpečiť maximálne využitie všetkých vlastností a výhod. Inštalácie produktov sú dôležitým prvkom správneho fungovania všetkých nami ponúkaných produktov. Inštalácie môžu byť realizované podľa Vašich požiadaviek, prípadne prispôsobené Vašim možnostiam.

Školenia_

Školenia

Školenie obsahuje informácie o inštalácií a zapojení produktov, jednotlivé možnosti funkcií produktov a praktické ukážky práce s produktami.  Zaistíme, aby bola technika bezproblémovo integrovaná do Vašich existujúcich priestorov a budeme úzko spolupracovať s Vašim IT tímom, aby aj oni boli oboznámení s novými systémami.

Prenájom2

Prenájom

eTechnology poskytuje prenájom inovatívnych produktov, ktoré zvyšujú efektivitu a atraktívnosť konferencií, stretnutí a podujatí. Chápeme, ako Vás naše najnovšie technológie môžu obohatiť a nadchnúť, a taktiež si môžete byť istí vynikajúcimi skúsenosťami koncových užívateľom s týmito technológiami. Na prenájom ponúkame Interaktívne dotykové displeje, hlasovacie zariadenia.